FAQ – Często Zadawane Pytania

Rękawice z plecionki, Fartuchy, Kolczugi

Fartuchy – czyszczenie i pielęgnacja

Produkty wykonane z siatki pierścieniowej należy oczyścić bezpośrednio po użyciu, energicznie szczotkując przy użyciu ciepłej wody o temperaturze ok. 50°C z dodatkiem środków myjących powszechnie stosowanych w przemyśle mięsnym i spożywczym. Bardzo dobre oczyszczenie uzyskuje się również wówczas, gdy rękawice lub fartuchy są prane w pralkach zwykłych i/lub powszechnie używanych w branży. Po wyschnięciu produktu należy spryskać go środkiem dezynfekującym powszechnie stosowanym w przemyśle spożywczym (pozostawić na kilka minut). Po oczyszczeniu przechowywać produkty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Istotne jest, aby stosować wyłącznie środki dezynfekujące powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym. Środki dezynfekujące o zbyt dużej zawartości chloru i kwasu mogą uszkodzić produkty.

Lewa ręka – prawa ręka

Tabela rozmiarów rękawic metalowych niroflex:

Rękawice nie powinny być zbyt ciasne, ponieważ ogranicza to ich elastyczność i właściwości. W celu zapewnienia wygodnego dopasowania należy dodać do obwodu 5 mm. Jeśli rękawica bawełniana lub wewnętrzna jest noszona pod rękawicą z siatki pierścieniowej, należy dodać kolejne 3 mm do obwodu.

Waga/rozmiary: bolera

Proszę zapoznać się z informacjami w tabeli rozmiarów na stronie produktu

Waga/rozmiary: fartuchy

Proszę zapoznać się z informacjami w tabeli rozmiarów na stronie produktu

Naprawy

Fartuchy i rękawice ochronne mogą być używane wyłącznie w formie dostarczonej przez producenta. Tylko w tej formie produkty spełniają wymagania krajowe i europejskie. W pracy można używać wyłącznie produktów wolnych od wad. Niezbędne naprawy mogą być wykonywane przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Tylko w takim przypadku gwarantowana jest profesjonalna naprawa. Dzięki oryginalnemu serwisowi naprawczemu niroflex pomagamy w sposób niebiurokratyczny i profesjonalny w problemach z produktami wykonanymi z siatki pierścieniowej spełniającymi wymogi CE.

Kodowanie koloru

brązowy = XXS, zielony = XS, biały = S, czerwony = M, niebieski = L, pomarańczowy = XL, oliwkowy = XXL

Partner handlowy w kraju i za granicą

Międzynarodowy: Dystrybucji
Krajowy = regionalni partnerzy handlowi

MOQ

na życzenie

Certyfikat ISO

ISO 9001

Noże/piły z napędem

Nie – wyjątek: easyfit może być używany w ograniczonym zakresie

Fartuchy/bolerka – rozmiar pierścieni

W przypadku używania bardzo ostrych noży zaleca się Ø 4,2 mm. W innych przypadkach Ø 7,0 mm

Czas dostawy

Większość produktów jest dostępna z magazynu. Zamówienia ze standardowego asortymentu opuszczają nasze centrum wysyłkowe tego samego dnia.

Wykonanie na zamówienie

Możliwość indywidualnego dostosowania konfekcji do ludzi i zastosowań. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy koncepcje i produkty oraz tworzymy rozwiązania szyte na miarę, które są ukierunkowane na przewidywane zastosowanie aż do najdrobniejszego szczegółu.

Rękawice ochronne

Czyszczenie i pielęgnacja

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
Wyprać rękawice w zwykłym programie prania w temperaturze nie wyższej niż 85°C. Wirowanie skraca czas suszenia. W przypadku korzystania z suszarki nie wolno przekraczać określonej temperatury (maks. 70°C) i czasu suszenia (maks. 10 minut). Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu.

Lewa ręka – prawa ręka

Tabela rozmiarów кękawic antyprzecięciowych niroflex:

Co oznacza ochrona przed przecięciem

Odporne na przecięcia rękawice niroflex zapewniają wysoki poziom odporności na przecięcia i ścieranie, ale nie zapewniają ochrony przed przebiciem. Rękawic nie wolno używać w pobliżu ostrzy, noży, pił lub podobnych narzędzi z napędem.

Produkt przetestowany dermatologicznie

Rękawice są delikatne dla skóry i nie powinny wywoływać żadnych reakcji alergicznych w przypadku stosowania ogólnodostępnych detergentów.

Cykle prania

W pracy można używać wyłącznie nieuszkodzonych rękawic niroflex BlueCut. Kupujący i/lub użytkownik są odpowiedzialni za prawidłowe użycie rękawic. Producent i/lub sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani nie udzielają gwarancji. Nie gwarantuje się, że określone poziomy wydajności będą zachowane po więcej niż 20 cyklach prania.

Kodowanie koloru

brązowy = XXS, zielony = XS, biały = S, czerwony = M, niebieski = L, pomarańczowy = XL, oliwkowy = XXL

Partner handlowy w kraju i za granicą

Międzynarodowy: Dystrybucji
Krajowy = regionalni partnerzy handlowi

MOQ

10 sztuk na rozmiar

Noże/piły z napędem

Nie

Utylizacja

Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania zanieczyszczeń i lokalnie obowiązującymi przepisami.
 Nieużywane rękawice można wyrzucić wraz z odpadami domowymi. Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania zanieczyszczeń i lokalnie obowiązującymi przepisami.
 Nieużywane rękawice można wyrzucić wraz z odpadami domowymi.

Czas dostawy

Większość produktów jest dostępna w magazynie.

Metoda badania w celu określenia odporności na przecięcie

Badanie Coupe (EN 388: 2003) stanowi część normy EN 388:2016. Jako dodatkowe badanie odporności na przecięcia w aktualnie obowiązującej normie EN 388 uwzględniono metodę badania ISO 13997. Badanie to jest bardziej wiarygodne niż dotychczas przeprowadzane badanie Coupe, ponieważ siła faktycznie zmierzona podczas cięcia podawana jest w niutonach (N). Kategorie klas ochrony przed przecięciem są określane kodem literowym A-F, gdzie A (2N) oznacza najniższy poziom ochrony, a F(30N) najwyższy.

Zastosowane rozwiązania

Jedną z reakcji alergicznych wywoływanych przez stosowanie rękawic jest reakcja na proteiny nitrylowe i/lub dodatki używane do ich produkcji. Choć większość reakcji alergicznych charakteryzuje się łagodnym przebiegiem, bardzo mały odsetek może prowadzić do poważnych reakcji.

Reakcje alergiczne

Jedną z reakcji alergicznych wywoływanych przez stosowanie rękawic jest reakcja na proteiny nitrylowe i/lub dodatki używane do ich produkcji. Choć większość reakcji alergicznych charakteryzuje się łagodnym przebiegiem, bardzo mały odsetek może prowadzić do poważnych reakcji.

Rękawice z mankietami

Zalecamy rękawice z mankietem o określonej długości (ok. 40,5 cm), które zapewniają ochronę aż do łokcia. Można je również naciągnąć na ochraniacz na ramiona.

Kiedy i gdzie należy nosić rękawice odporne na przecięcie?

Podczas obsługi noży ręcznych rękawice odporne na przecięcia należy zakładać na rękę trzymającą przecinany element i rękę trzymającą nóż

Czy rękawice mogą być stosowane w branży spożywczej?

Wszystkie nasze rękawice nadają się do użytku w przetwórstwie i/lub produkcji żywności.

Co określa norma DIN EN 388: 2003

Norma Europejska DIN EN 388: 2003 opisuje wymagania, metody badań i oznaczenia rękawic ochronnych w zakresie obciążeń fizycznych i mechanicznych podczas wykonywania pracy. Norma ta obowiązuje wraz z podstawową normą DIN EN 420. Zagrożenia mechaniczne i obciążenia oraz metody ich badań określone są w normie DIN EN 388:2003 w następujący sposób: odporność na ścieranie; wytrzymałość na rozrywanie; odporność na rozdarcie; odporność na przebicie

Co oznacza odporność na ścieranie

Odporność na ścieranie określa się jako liczbę cykli wymaganych do przebicia. Przebicie to stan, w którym badana próbka jest zużyta do tego stopnia, że pojawia się dziura.

Co oznacza odporność na przecięcie

Wartość odporności na przecięcie oparta jest na liczbie cykli badania wymaganych do przecięcia rękawicy testowej przy stałym obciążeniu (5N) i stałej prędkości.

Co oznacza wytrzymałość na rozrywanie

Wytrzymałość na rozrywanie określa się jako siłę potrzebną do rozerwania badanej próbki na połowie długości w prostokątnej próbce badawczej.

Co oznacza odporność na przebicie

Siłę przebicia definiuje się jako siłę potrzebną do przebicia badanej próbki przymocowanej do urządzenia mocującego za pomocą stalowego kołka o określonych wymiarach. Nie należy tego mylić z perforacją wykonywaną przy użyciu cienkich końcówek lub igieł.

Oznakowanie

Funkcję ochronną przed urazami mechanicznymi oznaczono za pomocą piktogramu i pięciu cyfr. Wskazują one odpowiednie poziomy wydajności.

Metoda badania EN 388:2003

Dotychczasowe badanie ochrony przed przecięciem rękawic chroniących przed przecięciem przeprowadzane jest na podstawie tak zwanego badania Coupe. Obrotowy nóż tarczowy porusza się do przodu i do tyłu po badanym przedmiocie z określoną siłą (5N) i obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu. Stopień ostrości ostrza mierzony jest przy użyciu tkaniny referencyjnej na początku i na końcu badania. W ten sposób można określić zużycie ostrza i uwzględnić je w wyniku badania. Określona wartość wskaźnika wynika z jednej strony z liczby cykli potrzebnych do przecięcia badanej próbki, a z drugiej strony ze stopnia zużycia zastosowanego ostrza.

Metoda badania EN 388:2016/ISO 13997

Metoda badania przeprowadzanego zgodne z ISO 13997 określa trwałość rękawicy w stosunku do przedmiotu o ostrych krawędziach podczas pojedynczego kontaktu z większą siłą. Podczas badania długie proste ostrze przesuwa się raz po badanym przedmiocie jeden raz. Określa się minimalną siłę względem średnicy badanego przedmiotu po 20 milimetrach. Wynik jest podawany w niutonach (N) i na podstawie wartości w niutonach przedmiot jest przyporządkowany do odpowiedniej klasy ochrony przed przecięciem.

DIN EN 511 ochrona przed zimnem

Rękawice z certyfikatem DIN EN 511 mają na celu ochronę użytkownika zarówno przed zimnem konwekcyjnym (przenikającym), jak i kontaktowym (kontakt bezpośredni). Poszczególne aspekty są podzielone na różne poziomy wydajności. Poziomy wydajności są oznaczone liczbą od 1 do 4 oraz piktogramem, przy czym 4 oznacza najwyższy poziom wydajności.

DIN EN 407 ochrona przed zagrożeniami termicznymi

Rękawice ochronne posiadające certyfikat wystawiony zgodnie z normą DIN EN 407 chronią użytkownika przykładowo przed ciepłem kontaktowym i/lub promieniowaniem cieplnym. Rękawice ochronne są klasyfikowane i testowane według następujących kryteriów: ochrona przed zapłonem – ochrona przed ciepłem kontaktowym – ochrona przed ciepłem konwekcyjnym.